Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de WA verzekering voor jou. Gebruik onze aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijker.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bescherm je niet alleen je eigen portemonnee, maar ook die van de persoon die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de AVP voor jou.

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren sluit je af om je te verzekeren tegen schades waar je wettelijk aansprakelijk voor bent. Dit zijn schades die je aandoet aan andere mensen of de spullen van andere mensen. Denk aan de computer van je collega die je uit je handen laat vallen. Of je broer die valt over een losliggend touw in jouw woning en zijn arm breekt. De WA verzekering dekt bijna alle schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je logés. Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een schade van ruim een miljoen euro. Aansprakelijkheidsverzekering

Waarom een aansprakelijkheids verzekering?

Uw AVP verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een AVP wordt ook wel WA verzekering genoemd
  • De AVP vergoed letsel schade en zaakschade
  • Schade die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Zuivere vermogensschade is ook uitgesloten
Een WA verzekering is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een ander persoon of zijn spullen aanbrengt. De verzekering is in de basis bij iedere verzekeraar dezelfde. Als u als verzekerde schade aanbrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt per schadegeval. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Wat is een AVP?

Met een WA verzekering voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakte bij de buren, is ook schade die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Toch wordt de schade jou volgens de grondwet wel aangerekend. We hebben het in dit geval over risicoaansprakelijkheid. Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een WA verzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig om dit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het vergoeden van de veroorzaakte schade kan dan erg hoog uitvallen. Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen! In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WA verzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten. De premie die je betaalt voor een AVP met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe niet hoog en zeker geen reden om zo’n polis niet aan te gaan. Ook ben je als je géén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schade aan een ander, veel duurder uit. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.  

AVP Vergelijken

Een AVP vergelijken biedt dekking voor schade waar jij of jouw dochter aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met voorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet altijd dat jij de schade zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal ook verantwoordelijk voor schade aangebracht door je hond. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door een gebrek aan jouw woning. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw huis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Wat dekt je AVP?

De aansprakelijkheidsverzekering binnen het instap pakketten heeft een uitgebreide dekking. Wanneer je voor een schade aansprakelijk bent kun je beroep doen op je AVP. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maar ook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de WA verzekering valt schade veroorzaakt door: Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig). Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als een persoon er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest. Materiële schade aan spullen van iemand die verzekerd is op jouw verzekering (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw dochter jouw iPad stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering geen vergoeding uitbetalen. Schade die met opzet is veroorzaakt, zoals vernieling, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gesteld voor schade die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht op het moment dat je tezamen met die andere mensen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een normaal mens zich eigenlijk uit de groep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de WA verzekering niet uitkeren.

Gemakkelijk overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappijverzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een WA verzekering via onze vergelijkingstool afsluiten.

Voor wie en waarom?

Een WA verzekering is er grofweg in twee soorten: een alleenstaanden- of een gezinsdekking. De namen zeggen het al: als je alleenwonend bent, heb je voldoende aan een (goedkopere) dekking. Als je een dekking voor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn je vrouw of geregistreerd partner en je minderjarige zoon(s) en dochter(s) meeverzekerd. Dat is ook zo als je kroost niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de aansprakelijkheidsverzekering gezien als onderdeel van het gezin. En zowel bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn personeel meeverzekerd.

Waarom een WA verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te verzekeren tegen schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je toebrengt aan personen of de spullen van andere mensen. Denk aan de boormachine van je collega die je uit je handen laat vallen. Of je buurman die struikelt over een losliggend snoer in jouw woonkamer en zijn sleutelbeen breekt. Een AVP dekt niet alleen de schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je logés. Met de aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een schade van 1.250.000 euro. Heb je interesse in een aansprakelijkheidsverzekering, dan kun het beste eerst een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat geldt eigenlijk voor alle verzekeringen en diensten. In het geval van een aansprakelijkheidsverzekering kun je al snel geld overhouden omdat de premies gewoon ontzetten verschillen. Heb je eenmaal jouw aansprakelijkheidsverzekering gevonden en de keus gemaakt met onze vergelijkingstool, dan kun je ongestoord verder.
Scroll to top