Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de WA verzekering voor jou. Gebruik onze aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijker.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bescherm je naast je eigen portemonnee, maar ook die van degene die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw situatie.

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

De aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te beschermen tegen schades waar je wettelijk aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je aandoet aan personen of de goederen van anderen. Denk aan de boormachine van je buurman die je uit je handen laat vallen. Of je collega die valt over een laaghangend snoer in jouw kamer en zijn sleutelbeen breekt. De WA verzekering dekt bijna alle schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van bijvoorbeeld je huisdieren. Met de WA verzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een schadebedrag van 1.250.000 euro. Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

Waarom een AVP?

Uw AVP verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoed letsel schade en zaakschade
  • Opzettelijke schade is niet verzekerd
  • Alleen financiële schade uit zaken of letsel worden vergoed door een aansprakelijkheidsverzekering particulieren
Een AVP is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. De verzekering is in de basis bij iedere verzekeraar hetzelfde. Als u als verzekerde schade aanbrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt per schadegeval. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Kenmerken van een Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is niet verplicht in Nederland, maar wel aan te raden. Als jij of jouw vriendin iets doet waarmee schade ontstaat, kun je over het algemeen aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schede. Dat houdt in dat de verzekerde opdraait voor de schade aan spullen, maar ook voor schade aan de gezondheid van mensen. Zeker die letselschade kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Vooral met kleine kinderen zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het vergoeden van de veroorzaakte schade kan dan enorm hoog uitvallen. Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen! In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voor auto’s, hoort de WA verzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WA verzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten. De maandpremie die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met dekking voor het gehele gezin (bij benadering €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en zeker geen reden om zo’n polis niet aan te gaan. Daarnaast ben je als je géén WA verzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.  

AVP Vergelijken

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergelijken biedt dekking voor schade waar jij of jouw kind aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet altijd dat jij de schade zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal ook aansprakelijk voor schade aangericht door je papegaai. Hiernaast ben jij verantwoordelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw huis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je aansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Wat dekt je aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

De AVP binnen het instap pakketten heeft een uitgebreide dekking. Wanneer je voor een schade aansprakelijk bent kun je beroep doen op je AVP. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maar ook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering particulieren valt schade veroorzaakt door: Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig). Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als derden er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest. Materiële schade aan spullen van een ander die meeverzekerd is op jouw polis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw zoon jouw dure tablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking bieden. Schade die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vernieling, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gesteld voor schade die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht terwijl je samen met die andere groepsleden in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een weldenkend mens zich eigenlijk uit de groep had moeten lopen. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeren.

Gemakkelijk overstappen AVP

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappijverzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een AVP via onze vergelijkingstool afsluiten.

Voor wie en waarom?

Een aansprakelijkheidsverzekering is er grofweg in 2 soorten: een alleenstaanden- of een gezinsdekking. De benamingen zeggen het al: als je alleenstaand bent, heb je genoeg aan een (goedkopere) dekking. Als je een gezinsdekking hebt afgesloten, dan zijn je vrouw of geregistreerd partner en je minderjarige zoon(s) en dochter(s) meeverzekerd. Dat is ook zo als je kroost niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de AVP gezien als onderdeel van het gezin. En ook bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn logés meeverzekerd.

Waarom een WA verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te verzekeren voor schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je toebrengt aan andere mensen of de spullen van andere mensen. Denk aan de laptop van je oom die je uit je handen laat vallen. Of je broer die valt over een losliggend snoer in jouw woning en zijn sleutelbeen breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt bijna alle schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je kinderen. Met een aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een bedrag van 1 miljoen euro. Heb je interesse in een aansprakelijkheidsverzekering, dan kun het beste eerst een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat geldt eigenlijk voor alle verzekeringen en diensten. In het geval van een aansprakelijkheidsverzekering kun je al snel geld overhouden omdat de premies gewoon ontzetten verschillen. Heb je eenmaal jouw aansprakelijkheidsverzekering gevonden en de keus gemaakt met onze vergelijkingstool, dan kun je ongestoord verder.
Scroll to top